Jacobus van Looy Haarlem 1855-1930

Zelfportret met blauwe schilderskiel, 1896 67,8 x 53 cm

De Stichting Jacobus van Looy is de eigenaar een omvangrijke collectie schilderijen, tekeningen, manuscripten, boeken en memorabilia van de Haarlemse schrijver-schilder Jacobus van Looy (1855-1930)

De binnentuin van het Burgerweeshuis

Jacobus van Looy groeide vanaf zijn vijfde jaar op in het Haarlemse Gereformeerde Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland.In dit monumentale gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij kreeg een opleiding tot huis- en rijtuigschilder. Hij was echter een getalenteerd tekenaar en kreeg na de opleiding tot tekenleraar door financiële ondersteuning van de Directeuren van De Teylers Stichting, de mogelijkheid om aan de Rijksakademie van Beeldende Kunst in Amsterdam te studeren.In 1892 trouwde Jacobus van Looy in Amsterdam met Titia van Gelder. Het echtpaar vestigde zich in Soest waar zij tot 1913 bleven wonen. In dat jaar verhuisden de Van Looys naar Haarlem waar zij een pand aan de Kleine Houtweg zouden betrekken. Vanaf die tijd leidde de kunstenaar een wat teruggetrokken maar zeer arbeidzaam leven, waarbij hij overdag schilderde en ’s avonds schreef. In februari 1930 overleed Jacobus. Zijn vrouw zou hem tien jaar overleven. Ter nagedachtenis aan haar echtgenoot richtte zij hun woonhuis in als een permanente tentoonstelling van zijn werk. Zij had inmiddels voor dat doel het huis met enige vertrekken laten vergroten.

Titia van Looy-van Gelder

Na Titia’s dood rezen er problemen. De collectie werd geveild. Gelukkig kon een groot deel worden “gered” doordat het in aller ijl opgerichte comité “Het Huis van Looy” een aantal stukken kocht. Het comité is later overgegaan in de Stichting Jacobus van Looy. Vanaf 1969 is het bezit van de Stichting ondergebracht in het Frans Halsmuseum.

Haarlem Archief foto: Huis Van Looy, Kleine Houtweg, Haarlem