Jacobus van Looy
Haarlem 1855-1930
Home
Jacobus van Looy
Activiteiten
Afbeeldingen
Contact Me
Stichting Jacobus van Looy
Frans Hals Museum
Van Looy Prijswinnaars
Metamorfoze project
Home

Jacobus van Looy

Haarlem 1855-1930
 


 zelfportret met blauwe schilderskiel 1896 67,7 x 53 cm

Zelfportret met blauwe schilderskiel,1896
67,8 x 53 cm

De Stichting Jacobus van Looy is de eigenaar een omvangrijke collectie schilderijen, tekeningen, manuscripten, boeken en memorabilia van de Haarlemse schrijver-schilder Jacobus van Looy (1855-1930).

 
  

Jacobus van Looy groeide vanaf zijn vijfde jaar op in het Haarlemse Gereformeerde Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland.

In dit monumentale gebouw is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Hij kreeg een opleiding tot huis- en rijtuigschilder. Hij was echter een getalenteerd tekenaar en kreeg na de opleiding tot tekenleraar door financiële ondersteuning van de Directeuren van De Teylers Stichting, de mogelijkheid om aan de Rijksakademie van Beeldende Kunst in Amsterdam te studeren.
 
In 1892 trouwde Jacobus van Looy in Amsterdam met Titia van Gelder. Het echtpaar vestigde zich in Soest waar zij tot 1913 bleven wonen. In dat jaar verhuisden de Van Looys naar Haarlem waar zij een pand aan de Kleine Houtweg zouden betrekken. Vanaf die tijd leidde de kunstenaar een wat teruggetrokken maar zeer arbeidzaam leven, waarbij hij overdag schilderde en ’s avonds schreef. In februari 1930 overleed Jacobus. Zijn vrouw zou hem tien jaar overleven. Ter nagedachtenis aan haar echtgenoot richtte zij hun woonhuis in als een permanente tentoonstelling van zijn werk. Zij had inmiddels voor dat doel het huis met enige vertrekken laten vergroten.
 
Titia van Gelder
Titia van Looy-van Gelder
 
                    
                                                                 
Na Titia’s dood rezen er problemen. De collectie werd geveild. Gelukkig kon een groot deel worden “gered” doordat het in aller ijl opgerichte comité “Het Huis van Looy” een aantal stukken kocht. Het comité is later overgegaan in de Stichting Jacobus van Looy. Vanaf 1969 is het bezit van de Stichting ondergebracht in het Frans Halsmuseum.

 

Huis van Looy Kleine Houtweg, Haarlem 

Archief foto: Huis Van Looy, Kleine Houtweg, Haarlem
                                            
 
HomeJacobus van LooyActiviteitenAfbeeldingenContact Me