Elsje

Elsje
Over het schilderij, Elsje, een weesmeisje, uit 1887 schreef de recensent van het Algemeen Handelsblad:
Hoe kwam nu echter de heer Van Looy er toe, na zijne voortreffelijke studiën en goede verwachtingen die men van hem koesterde, met een excentriciteit voor den dag te komen, die veel beter gedaan had, Arti’s . drempel niet te overschrijden. Elsje, zoo heet deze aberratie, zit tegen een boom. Alles is in schaduw,  behalve een lichtvlek op het voorhoofd der idiote en een soort van stralenkrans daarboven. Hem wordt veel vergeven, omdat hij op reede veel goeds geschonken heeft, maar volledige vergiffenis voor zulk een misslag kan m.i. de heer Van Looy slechts ontvangen wanneer hij spoedig met een uitmuntend kunstwerk deze vergissing doet vergeten.

Ook het publiek keek met gemengde gevoelens naar Elsje, zoals Van Looy zelf constateerde:

“t is een bijzonder kopje, een kind met een lang gezicht, zooals veel meisjes van twaalf dat hebben. Je kent dat alles, ik zie dat kind, ik schilder dat met al de goede en kwade eigenschappen van mijn koppige natuur, en voila: het publiek aan ’t lachen. Nee maar, er zijn er geweest die nachtmerrie’s en benarde droomen gekregen hebben, zeggen ze; anderen weer dat het een excentrikiteit was. Allerlei aardigheden, waar ik versteld van stond en even boos ben geworden …