Feesten

Feesten met Jacobus van Looy

‘Feesten met Jacobus van Looy’ is de jaarlijkse zomerexpositie van de Historische Vereniging Haerlem. De tentoonstelling is samengesteld uit het werk van de Haarlemmer Jacobus van Looy (1855 – 1930) en toont het bruisende uitgaansleven in Amsterdam aan het einde van de 19e eeuw.

Cafe Mille Colonnes

Jacobus van Looy had nauw contact met ‘de tachtigers’, een groep dichters en schrijvers die actief was tussen ongeveer 1880 en 1894. Hiertoe behoorden onder andere Willem Kloos, Albert Verwey, Frederik van Eeden en Lodewijk van Deijssel. Zij streefden vernieuwing van de literatuur en poëzie na en gaven hiertoe De Nieuwe Gids (vanaf 1885) uit, waarvan ook Jacobus van Looy redacteur is geweest.‘De tachtigers’ ontmoetten elkaar in de cafés, restaurants en theaters van Amsterdam, zoals de café’s Mille Colonnes en Schiller aan het Rembrandtsplein en restaurant De Poort van Cleve aan de Nieuwezijds Voorburgwal. In talloze tekeningen legde Jacobus van Looy deze vrolijke kant van het leven vast. Ook schilderde hij Hartjesdag, een volksfeest met verkleedpartijen in de Jordaan en het kroningsfeest van koningin Wilhelmina (1898) en zijn er diverse tekeningen en schilderijen gemaakt in het Empire Theatre in Londen. Een selectie uit zijn boeken, brieven en geschriften en enkele persoonlijke bezittingen van Jacobus Van Looy completeren de tentoonstelling.

Jacobus van Looy, schilder en schrijver.

Jacobus van Looy groeide op in het Haarlemse Gereformeerde Burgerweeshuis aan het Groot Heiligland; hier is nu het Frans Hals Museum gevestigd. Van Looy kreeg een opleiding tot huis – en rijtuigschilder. Hij bleek echter een getalenteerd tekenaar en volgde een opleiding tot tekenleraar. Door financiële ondersteuning van de Directeuren van Teylers Stichting kreeg hij hierna de kans door te studeren aan de Rijksacademie van Beeldende Kunst in Amsterdam.

Jacobus van Looy was een ‘dubbeltalent’: hij was niet alleen tekenaar en schilder, maar ook schrijver en dichter. Een groot deel van zijn nalatenschap – tientallen schilderijen, honderden tekeningen en de manuscripten van zijn literaire werk – is in bezit van de Stichting Jacobus van Looy en wordt bewaard in het Frans Hals Museum. De Stichting Jacobus van Looy maakte een keuze uit de schilderijen, pastels en potloodschetsen en stelde de tentoonstelling ‘Feesten met Jacobus van Looy’ samen.

Tentoonstelling

Joke van Haaren, secretaris, Christhilde Klein, Lid Stichting J.v.L. , Anneke Wouters, afd. restauratie Frans Hals Museum tijdens de opening Feesten in de Hoofdwacht 2005

‘Feesten met Jacobus van Looy’ is een samenwerkingsproject van de Stichting Jacobus van Looy en de Historische Vereniging Haerlem en is samengesteld door Joke van Haaren en Christhilde Klein. De tentoonstelling wordt gehouden in de Hoofdwacht, het gebouw van de Historische Vereniging Haerlem, Grote Markt 17 in Haarlem.

Geopend: zaterdag 26 april tot en met zaterdag 27 september 2014, elke vrijdag –, zaterdag – en zondagmiddag van 13. 00 uur tot 17. 00 uur. Telefoon 023 – 5345422. De toegang is gratis.