Jacobus van Looy Prijswinnaars

Een van de meest in het oog springende activiteiten van de Stichting om haar doelstelling te bereiken is de toekenning van de vijfjaarlijkse Van Looy-prijs aan een dubbeltalent zoals Van Looy. De prijs werd toegekend aan: Armando (1985), Lucebert (1990), Breyten Breytenbach (1995), Charlotte Mutsaers (2000) en Wim T.Schippers (2005). Inmiddels heeft het bestuur van de Stichting de jury compleet voor het toekennen van deze prijs in september 2010.

Meer informatie over de prijswinnaar 2010: