Restauratie

Barsten in de verf
De schilderijen van Jacobus van Looy vormen een groot probleem voor de restauratoren. Gelukkig stellen de moderne technieken ons in staat om zijn werk te conserveren en waar nodig te herstellen. Uitgebreide onderzoeken naar de schilderijen die in deplorabele toestand waren, overdekt met barsten, zakken van de verf, hebben uitgewezen dat Van Looy over het algemeen goede verf gebruikte. Bovendien wist hij met verf om te gaan, niet voor niets had hij een gedegen opleiding gevolgd bij een rijtuigschilder. Gebleken is echter dat Van Looy niet snel tevreden was over het resultaat wanneer hij een schilderij had geschilderd. Zijn onzekerheid gaf hem niet de rust om de verf goed te laten drogen. Hij gebruikte teveel siccatief om het drogen te versnellen, of schilderde nat in nat, met als gevolg barstjes, doorlopen van de verf in andere lagen en grote schade op de lange duur. Gelukkig zijn de schilderijen die berusten onder de hoede van de stichting Jacobus van Looy voor het grootste deel weer in perfecte staat gebracht.