Stichting Jacobus van Looy

De Stichting heeft als doelstelling de naam en betekenis van het werk van Van Looy levend te houden en onderzoek naar de verzameling te stimuleren. Zo wordt ernaar gestreefd een thematische selectie uit de collectie te maken, die meestal in de zomermaanden te zien is in de Hallen Haarlem, dependance van het Frans Hals Museum, (Grote Markt 16 te Haarlem). Daarnaast organiseert de Stichting voor zijn leden geregeld een Van Looydag. Tijdens deze dag wordt in een lezing of voordacht aandacht geschonken aan Van Looy of één van zijn tijdgenoten. Inmiddels is een project gestart waarbij alle brieven, die in het bezit van de Stichting zijn, gedigitaliseerd worden. Zo kunnen in de toekomst onderzoekers en andere geïnteresseerden via internet kennis maken met de omvangrijke correspondentie die Van Looy met meer en minder beroemde tijdgenoten onderhield.

Dagelijks bestuur:

Michiel Kersten Voorzitter
Joke van Haaren Secretaris
Wim Slik Penningmeester

Algemene leden

Jaqueline Bel
Christhilde Klein